TAKARA

タカラ

会社概要

会社沿革

 1. 昭和48年12月 設立
  昭和48年12月 水戸島店オープン
  平成元年12月 柳島店オープン
  平成6年4月 大渕店オープン
  平成10年12月 本市場店オープン
  平成15年6月 原田店オープン
  平成17年12月 水戸島店リニューアルオープン
  平成18年10月 本市場店リニューアルオープン
  平成22年4月 大渕店リニューアルオープン
  平成24年12月 柳島店リニューアルオープン